Zezwolenia na przewóz rzeczy w transporcie

Zezwolenie zagraniczne to dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu”
i upoważniający go do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa  określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium.

Kr-3 – oznacza kraje trzecie, nie będące członkami Unii Europejskiej; EURO oznacza klasę ekologii, czyli normę dopuszczalnych spalin w pojazdach, a dwustronne/tranzytowe to potencjalny rodzaj przewozu.

Na przewozy między terytoriami państw członkowskich UE oraz terytorium Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, a także na przewozy wykonywane w tranzycie przez terytoria w/w państw nie są wymagane zezwolenia.

Zezwolenie EKMT

Dokument otrzymany na podstawie umowy od organizacji międzynarodowej, wydawane przez Międzynarodowe Forum Transportowe ITF. Jest to zezwolenie na podstawie, którego można wykonywać przewozy pomiędzy państwami-członkami oraz w tranzycie przez ich terytoria. Zezwolenie jest ważne dla wszystkich pojazdów przedsiębiorcy, dla którego zostało ono wydane.

  • A – Austria
  • I – Włochy
  • GR – Grecja
  • RUS – Rosja
  • H – Węgry

Limit podstawowy – Liczba przyznanych przedsiębiorcy na dany rok kalendarzowy –
w zależności od liczby pobranych i prawidłowo zwróconych zezwoleń zagranicznych.

Limit dodatkowy – Wydzielona z kontygentu liczba zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy, przyznawana przedsiębiorcom w cyklu miesięcznym lub w sposób ciągły na podstawie stopnia wykorzystywania limitu.

Co trzeba zrobić żeby uzyskać zezwolenie – Warunkiem posiadania zezwolenia jest posiadanie licencji na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy. Przedsiębiorca posiadający taką licencję lub zaświadczenie może pobrać określone zasadach ustalonych przez Komisję Społeczną. Aby uzyskać zezwolenie trzeba spełniać wymagania ogłaszane co rok w regulaminie.

Zezwolenia na przewóz

Wolna sprzedaż – Pozwolenia wydawane przedsiębiorcy w danym roku kalendarzowym w zależności od liczby pojazdów, które nie stanowią limitu podstawowego oraz dodatkowego.

Kraje trzecie –  W transporcie są to wszystkie kraje spoza Unii Europejskiej.

EN – Third countries

                        DE – Drittstaaten

                        ES – Paises terceros

                        FR – Pays tiers

 

Cło – Państwowa regulacja opłat, które należy uiścić przy wwożeniu towarów z państw nienależących do Unii Europejskiej. Nakładanie cła na towary służy ochronie własnego rynku.

EN – Customs

                        DE – Zoll

                        ES – Aduana

                        FR – Douane

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.