W zeznaniu podatkowym wypełniamy „Wniosek o przekazanie 1% podatku” wpisując nazwę naszego Stowarzyszenia t.j.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”
KRS : 0000245927

Naszą działalność można również wesprzeć wpłacając pieniądze na konto bankowe:

09 1050 1100 1000 0023 0170 3621

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiarii „Adiutare”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiarii „Adiutare” już od kilku lat realizuje interesujące projekty, dzięki którym osiągamy nasze cele statutowe. Są to działania koncentrujące się wokół najważniejszych problemów, z jakimi zmagają się osoby chorujące psychicznie. Wyróżnić tu należy z pewnością: niekorzystną sytuację tej grupy osób na rynku pracy, brak dostatecznej wiedzy na temat choroby psychicznej w społeczeństwie i wynikające z tego niewłaściwe postawy społeczne. Aby ograniczyć te i inne trudności podejmujemy następujące zadania:

  • Prowadzimy aktywizację zawodową osób chorych psychicznie, organizujemy kursy, szkolenia spotkania z psychologiem.
  • Edukujemy różne grupy społeczne, m.in.: nauczycieli, młodzież szkolną.
  • Tworzymy materiały edukacyjne, broszury, ulotki, foldery.
  • Organizujemy konferencje, kampanie społeczne, wystawy, kiermasze, warsztaty artystyczne.
  • Odwiedzamy ciekawe miejsca, czyli propagujemy znajomość kultury, ale i rozwijamy nowe umiejętności społeczne.
Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych w celu usprawnienia przeglądania.